Prof. Dr. Orhan Babucçu

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

27 Mart 1967 de Erdek’te doğdu. İlk ve ortaokulu burada okuduktan sonra 1984 de İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitirdi ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bölümünde ihtisasa başladı ve 1999 yılında uzman oldu. Aynı yıl Amerika’da Cleveland Klinik’te araştırmacı olarak göreve başladı ve mikrocerrahi eğitimi aldı. Daha sonra yurda dönerek Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde Plastik Cerrahi Bölümünü kurdu ve 12 yıl boyunca kurucu bölüm başkanlığını yaptı. 

2005 yılında doçent, 2010 yılında profesör olduktan sonra 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde göreve başladı. 2013-2014 yılları arasında dekan yardımcılığı yaptı.  2013-2018 yılları arasında aynı fakültenin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD’da bölüm başkanlığı görevini yürüttü. 

Dr.Orhan Babucçu 2014-2017 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığında bulundu. Halen Babucçu Estetik’in kurucu ortaklığını ve doktorluğunu yapmaktadır.

Dr.Orhan Babucçu’nun ulusal ve uluslararası pek çok dernek üyeliği vardır. Mesleki ilgi alanları meme cerrahisi ve vücut şekillendirmedir. Evli ve iki çocuğu olan Dr. Babucçu’nun başlıca ilgi alanları, öncelikle ailesi, kitapları ve sanattır.

Eğitim

Eğitim: Tıp Eğitimi, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul
Mezuniyet 1991

Lise Eğitimi, Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul
Mezuniyet 1984

Mesleki Tecrübe

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Profesörü
Babuccu Surgical Arts’ın Kurucu Ortağı
2014 – Halen

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Profesörü
Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD
Eylül 2012 – 2017

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Profesörü
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD
Eylül 2010 – 2012

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçenti
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD
Nisan 2005 – Eylül 2010

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yardımcı Doçenti
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD
Temmuz 1999 – Nisan 2005

Research Fellow
Cleveland Clinic Foundation, OH-USA
Department of Plastic and Reconstructive Surgery
Temmuz 1999 – Haziran 2000

Araştırma Görevlisi
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD
Temmuz 1993 – Mayıs 1999

İdari Görevler

Dekan
Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 2014 – 2017

Dekan Yardımcılığı
Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi 2012 – 2014

Kurucu Bölüm Başkanı
Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD
2012 – 2017

Kurucu Bölüm Başkanı
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD 2001 – 2010

Cerrahi Bilimler Başkan Yardımcılığı
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi 2010 – 2011

Toplam Kalite Kontrol Komitesi Başkanlığı
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hastanesi 2008 – 2010

Hayvan Araştırmaları Etik Kurul Sekreterliği ve Koordinatörlüğü
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi 2003 – 2008

Deney Hayvanı Araştırma Laboratuarı Yürütme Kurulu uÜyeliği
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi 2003 – 2008 

Etik Komite
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hastanesi 2006 – 2009

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2006 – 2012

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2003 – 2009

Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu Başkanlığı
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi 2006 – 2007

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlilik Kurulu Üyesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2009 – 2012

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi “Merkez Yönetim Kurulu” Üyeliği
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2003 – 2009

  • Türk Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
  • Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği
  • Yara Bakımı Derneği
  • Yanık Tedavi ve Yanıktan Korunma Derneği
  • The International Confederation of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS)
  • The European Wound Management Association (EWMA)
  • The International Society of Plastic Surgery (ISAPS)

Meme Cerrahisi, Vücut şekillendirme Cerrahisi, Post-bariatrik (kilo verme sonrası) cerrahi, Mikrocerrahi

İngilizce (ÜDS:88, TOFEL: 593)

  1. Preklinik Bilimler (Haziran 98): 88 Puan
  2. Klinik Bilimler (Mart 98): 91 Puan

Dalış, Yelken, Sanat, Edebiyat

Yılmaz, Ç. Kronik Yaralarda Maliyet ve İşgücü Kaybının Saptanması, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2005

Babucçu, B., “Büyüme Döneminde Botulinum Toksin Tip-A ile Kas Denervasyonu Yapılmasının Kraniofasyal Morfoloji Üzerindeki Etkisi: Sıçanlarda Deneysel Çalışma.”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2006

Tekerekoğlu, B., “Mezoterapinin Flep Yaşayabilirliğine Etkisi: Deneysel Çalışma.”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2008

Kaya, B., “Parsiyel Kalınlıktaki Termal Yanıklarin Pansumanında Gümüş İçerikli Hidrofiber ile Ozonlu Yağın Karşılaştırılması: Deneysel Çalışma.” Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2011

Yayınlar

Prof. Dr. Orhan Babucçu’nun bu yayınların dışında ayrıca yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere pek çok sunusu ve konuşması vardır.

A. SCI//SCIE Dergilerde Yayınlanmış Makaleler 

A1. Ünsal, M., Gürünluoğlu, R., Babucçu, O., Carnavale, K., ve Siemionow M. “Effect of Long-Term Cyclosporine Administration on Muscle Flap Hemodynamics.” Ann Plast Surg, 48, 305-311 (2002).

A2. Babucçu, O., Gözil, R., Özmen, S., Bahçelioğlu, M., Latifoğlu, O., ve Çelebi, MC. “Gluteal Region Morphology: The Effect of the Weight Gain and Aging.” Aesth Plast Surg, 26,130-133 (2002).

A3. Meirer, R., Babucçu, O., Ünsal, M., Nair, DR., Gürünluoğlu, R., Skugor, B., Meirer B., ve Siemionow, M. “Effect of Chronic Cyclosporine Administration on Peripheral Nerve Regeneration: A Dose-response Study.” Ann Plast Surg, 49, 96-103 (2002).

A4. Babucçu, O., Hoşnuter, M., Kargı, E., Babucçu, B., ve Işıkdemir A. “Cost-effective Alternative for the Micromotor System in Animal Studies.” Plast Reconstr Surg, 110, 724 (2002).

A5. Kargı, E., Hoşnuter, M., Babucçu, O., ve Babucçu B. “Lipoma Removal with Mini Incision.” Ann Plast Surg, 49, 220-221 (2002).

A6. Babucçu, O., Hoşnuter, M., Kargı, E., Babuccu, B., ve Işıkdemir A. “Another Practical Method for Arm Restraint in Children with Cleft Lip/Palate.” Plast Reconstr Surg, 110, 1185-1186, (2002).

A7. Kargı, E., Babucçu, O., Hoşnuter M., Babucçu, B., ve Altınyazar C. “Complications of Minor Cutaneous Surgery in Patients Under Anticoagulant Treatment.” Aesth Plast Surg, 26, 483-485 (2002).

A8. Babuccu, O. “A New and Objective Definition of the Term of Indefinite Survival in Organ Transplantation in Animal Model.” Transpl Int, 16, 58-60 (2003).

A9. Altunkaya, H., Özer, Y., Kargı, E., ve Babucçu, O. “The Comparison Of The Local Anesthetic Effects of Intradermal Tramadol with Prilocaine İn Minor Surgical Procedures.” Brt J Anesth, 90, 320-322 (2003).

A10. Kargı, E., Altınyazar H.C., Hoşnuter M., Babucçu O., Numanoğlu G., ve Babucçu B. “An Atypical Lesion on the Forehead: Warty Dyskeratoma”. Plast Reconstr Surg, 111, 1562-1563 (2003).

A11. Hoşnuter, M., Babucçu, O., Kargı, E., ve Altınyazar, C. “Dual Preconditioning: Effects of Pharmacological Plus Ischemic Preconditioning on Skin Flap Survival.” Ann Plast Surg, 50, 398-402 (2003).

A12. Hoşnuter, M., Kargı, E., Babucçu, O. , Babucçu, B., ve Işıkdemir A. “Polypoid Formation of Cysts in Scrotal Calcinosis: An Uncommon Case.” Plast Reconstr Surg, 111, 2117-18 (2003).

A13. Babucçu, O., Latifoğlu, O., Atabay, A., Oral, N., ve Coşan B. “Sociological Aspects of Rhinoplasty.” Aesth Plast Surg, 27, 44-49 (2003).

A14. Babucçu, O., Işıksaçan Özen, Ö., Hoşnuter, M., Kargı E., ve Babucçu B. “The Place of the Fine Needle Aspiration in the Preoperative Diagnosis of the Congenital Sublingual Teratoid Cyst.” Diagn Cytopathol, 29, 33-37, (2003).

A15. Altınyazar, H.C., Kargı, E., Özen, Ö., Koca, R., ve Babucçu, O. “Multiple Eccrine Spiradenoma in Zosteriform Distribution.” Plast Reconstr Surg, 112, 927-928 (2003).

A16. Hosnuter, M., Babucçu, O., ve Kargı, E. “A Rat Skin Surface Measurement: A Practical Formula.” Plast Reconstr Surg, 112, 1486-87 (2003).

A17. Babucçu, O., Peksoy, İ., Kargı, E., Hoşnuter, M., Özdemir, H., Gündoğdu, S., ve Işıkdemir, A. “The Value of Scintimammography in Reduction Mammaplasties: A Preliminary Study.” Aesth Plast Surg, 27, 296-300 (2003).

A18. Kargı, E., Yeşilli, C., Akduman, B., Babucçu, O., Hoşnuter, M., ve Mungan, A. “Fascia Lata Grafts for Closure of Secondary Urethral Fistulas.” Urology, 62, 928-931, Discussion 931 (2003).

A19. Altınyazar, H.C., Hoşnuter, M., Ünalacak, M., Koca, R., ve Babucçu, O. “A Training Model for Cutaneous Surgery.” Dermatol Surg, 29, 1122–24 (2003).

A20. Kargı, E., Hoşnuter, M., Babucçu, O., Altunkaya, H., ve Altınyazar, C. “Effect of Steroids on Edema, Ecchymosis, and Intraoperative Bleeding in Rhinoplasty.” Ann Plast Surg, 51,570-574 (2003).

A21. Kargı, E., Yeşilli, C., Hoşnuter, M., Akduman, B., Babucçu, O., ve Mungan, A. “Relaxing Incision and Fascia Lata in the Surgical Correction of Penile Curvature in Peyronie’s Disease.” Plast Reconstr Surg, 113, 254-259 (2003).

A22. Hoşnuter, M., Gürel, A., Babucçu, O., Armutçu, F., Kargı, E., ve Işıkdemir, A. “The Effect of Cape on Lipid Peroxidation and Nitric Oxide Levels in the Plasma of Rats Following Thermal Injury.” Burns, 30, 121-125 (2004).

A23. Kargı, E., Acun, C., Tomac, N., Savranlar, A., Dursun, A. ve Babucçu, O. “Midline Cleft of the Lower Lip Associated with Robinow Syndrome”, Scand J Plast Surg Hand Surg, 38, 1-4 (2004).

A24. Hoşnuter, M., Kargı, E., ve Babucçu, O. “Is Nail Germinal Matrix Ablation Always Necessary in Dorsal Reverse Adipofascial Flap Porecedure for Fingertip Reconstruction?” Plast Recons Surg 114, 1678-79 (2004).

A25. Kargı, E., Deren, O., Babucçu, O., Hoşnuter, M., ve Erdoğan, B. “Dual Synergistic Effect: The Effect of Dexamethasone plus Carnitine on Skin Flap Survival.” Ann Plast Surg, 53, 488 – 491 (2004).

A26. Babucçu, O., Peksoy, İ., Hoşnuter, M., Kargı, E., ve Babucçu, B. “Evaluation by Scintigraphy of Hind Limb Ischemia in a Rat Model.” J Recons Microsurg, 20, 405-410 (2004).

A27. Babucçu, O., Peksoy, I., Hosnuter, M., Kargi, E., ve Babucçu, B. “The Anatomical Limits in the Cleansing of Nasal Cavity in Rhinoplasty Operation.” Plast Recons Surg, 115, 657-658, (2005).

A28. Babucçu, O., Kargı, E., Hoşnuter, M., Babucçu, B., ve Kiran, S. “Morphology of the Gluteal Region in Female Population Between 5 And 83 Years.” Aesth Plast Surg, 28, 405-411, (2005).

A29. Altunkaya, H., Ozer, Y., Kargi, E., Ozkocak, I., Hosnuter, M., Demirel, C.B., ve Babucçu, O. “Postoperative Analgesic Effect of Tramadol When Used as Subcutaneous Local Anesthetic” Anesth Analg, 99, 1461-64 (2004).

A30. Babucçu, O., Kalaycı, M., Peksoy, İ., Kargı, E., Cagavi, F., ve Numanoğlu, G. “The Effect of the Cerebrospınal Fluıd Leakage on the Wound Healıng in Flap Surgery: Hıstologıcal Evaluatıon.” Pediatr Neurosurg, 40, 101-106 (2004).

A31. Hoşnuter, M., Tosun, Z., Kargı, E., Babucçu, O., ve Savacı, N. “No Vertical Scar Technique Versus Inverted T Scar Technique in Reduction Mammoplasty. A Two Centre Comparative Study”, Aesthetic Plast Surg. 29, 1-8, (2005).

A32. Hosnuter, M., Kargı, E., Peksoy, İ., Babucçu, O., ve Payaslı, C. “An Ameliorated Skin Flap Model in Rats for Experimental Research”. British J Plast Surg, 59, 299-303, (2006).

A33. Payaslı, C., Babucçu, O., Kargı, E., Tekerekoğlu, B. “Traumatic Prominent Ear Secondary to Cartilage Fracture without skin laceration or hematoma: A case Report. Plast Recons Surg, 117, 1052-53, (2006).

A34. Babucçu, O., Ozdemir, H., Hosnuter, M., Kargı, E., Söğüt, A., Ayoglu, F.N. “Cross-Sectional Internal Diameters of Radial, Thoracodorsal, and Dorsalis Pedis Arteries in Children: Relationship to Subject’s Sex, Age, and Body Size.” J Recons Microsurg, 22, 49-52, (2006).

A35. Babucçu O., Barut C., Zeyrek T., Comert A., Can B., Tekdemir I., Elhan A. “Infragluteal Sulcus: A Combined Histological and Anatomic Reappraisal.” Aesthetic Plast Surg, 32, 496-502, (2008).

A36. Kargi E., Babuccu O., Altunkaya H., Hosnuter M., Ozer Y., Babuccu B., Payasli C. “Tramadol as a Local Anaesthetic in Tendon Repair Surgery of the Hand.” J Int Med Res, 36, 971-8 (2008).

A37. Babuccu B., Babuccu O., Yurdakan G., Ankaralı H. “The Effect of the Botulinum Toxın-A on the Craniofacial Development: An Experimental Study.” Ann Plast Surg, 63, c449-56 (2009).

A38. Babucçu, O. “An Alternative Approach for Involutional Entropy: A Preliminary Study.” Lasers Med. Sci. 27, 2011

A39. Babucçu, O., Kalayci M., Turhan E., Gun BD, Dursun A. “Mammae Erraticae: A Case Report and Reappraisal of the Related Theories.” Ann Plast Surg, 36, 607-10 (2012).

A38. Gultekin FA, Bakkal BH, Tayfun S, Babuccu O, Comert M. “Chronic pelvic abscedation after completion proctectomy in a rectal stump insufficiency; treatment with gracilis muscle flap following vacuum assisted closure therapy.”
Ann Coloproctol, 29 :172-6, (2013).

B. Uluslar Arası Hakemli Dergiler, Diğer Atıf İndexlerinde Yayımlanan Makaleler

B1. Hosnuter, M., Babucçu, O., Kargi, E., Numanoglu, G., Koca, R., Babucçu, B. “Malignant Solitary Cylindroma of the Scalp: A Case Report.” Eur J Plast Surg, 27, 246-248 (2004).

B2. Armutçu, F., Gürel, A., Hoşnuter, M., Babucçu, O., ve Altınyazar, C. “Caffeic Acid Phenethyl Ester Improves Oxidative Erythrocyte Damage in a Rat Model of Thermal Injury” J Burn Care Rehabil, 25, 171-178 (2004).

B3. Payaslı, C., Hoşnuter, M., Babucçu, O., Kargı, E., Kocak, E. ve Işıkdemir, A. “Spotting the Signs: A Case of Late Diagnosed Painful Calciphylaxis”, J Wound Care, 14,12-3 (2005).

B4. Babucçu, O., Tekerekoglu B., Ozdemir, H., Besir H., Gundogdu S. “Comparison of the Five Different Methods in Arterial Diameter Measurement.” Surgical Science, 2, 204-208 (2011)

C. Hakemli Ulusal Dergilerde Basılan Makaleler

C1. Demirciler, N., Latifoğlu, O., Babucçu, O., Yavuzer, R., ve Atabay, K. “Hipospadias ile Birlikte Bulunan Doğumsal Anomaliler: 630 Olgunun Retrospektif Analizi.” Türk Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 4, 96-100 (1996).

C2. Babucçu, O., Latifoğlu, O., Oral, N., Coşan, B., ve Atabay K. “Bir Başka Açıdan Rinoplasti.” Türk Plastik- Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 5, 33-37, (1997).

C3. Hoşnuter, M., Babucçu, O., Kargı, E., ve Babucçu, B. “Yarık Dudak Damak Olgularında İnsidans ve Etyoloji.” KBB Postası 11, 15-20, (2001).

C4. Babucçu, O., Kargı, E., Hoşnuter, M., Atik, L., ve Babucçu, B. “Beden İmgesi: İkinci Bedenimiz ya da Aynanın Arka Yüzü.” Türk-Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 10, 180-185 (2002).

C5. Hoşnuter, M., Aktunç, E., Kargı, E., Ünalacak, M., Babucçu, O., Demircan, N.,ve Işıkdemir A. “Yarık Damak Dudak Aile Rehberi” Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9, 9-13, (2002).

C6. Hoşnuter, M., Kargı, E., Babucçu, O., Babucçu, B., ve Işıkdemir, A. “Geriatrik Yaş Grubunda Bası Yaraları: Korunma, Bakım ve Tedavi Metodları.” Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 110-115 (2003).

C7. Kargı, E., Hoşnuter, M., Babucçu, O., Kargı, S., ve Babucçu, B. “Fasiyal Paralizide Göz Kapağına Altın İmplant Uygulaması.” Türk Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 11, 123-126 (2003).

C8. Dursun, A., Kargı, E., Hoşnuter, M., Babucçu, O., ve İmirzalıoğlu, N. “Kanser Genetiği Penceresinden Ailesel Malign Melanomaya Bakış.” Türk Plastik- Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 11, 191-194, (2003).

C9. Kargı, E., Numanoğlu, G., Babucçu, O., Hoşnuter, M., Payaslı, C., ve Mocan Kuzey, G. “Meme Küçültme Operasyonları Sonrası Meme Doku Materyallerinin Histopatolojik Profili.” Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 11-15,(2003).

C10. Kargı, E., Babucçu, O., Hoşnuter, M., Ayoğlu, F., Uzun, L., Tekerekoğlu, B., Babucçu, B., Işıkdemir, A., ve Payaslı, C. “ Zonguldak Bölgesinde Aksesuar Aurikula Prevelansı.” Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi(Mediforum). 1, 47-48 (2003).

C11. Kargı, E., Külah, C., Hoşnuter, M., Babucçu, O., Tekerekoğlu, B., ve Tekin, İ. “Plastik Cerrahide Hepatit B, Hepatit C ve HIV Enfeksiyonu Riski.” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 5,14-17 (2003).

C12. Hoşnuter, M., Babucçu, O., Kargı, E., Payaslı, C., Işıkdemir, A., ve Tekerekoğlu, B. “Modern Tıbbın Onay Verdiği Bir Biyoterapi Metodu:Larva (Maggot Tedavisi)” Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Mediforum). 1, 85-88 (2003).

C13. Kargı, E., Numanoğlu, V., Yeşilli Ç., Babucçu, O., Tekerekoğlu, B., ve Seçkin, İ. “Sünnet Uygulamalarında Fimozis Sıklığı.” Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Mediforum) 1, 57-59 (2003).

C14. Hoşnuter, M., Kargı, E., Özer, T., Babucçu, O., Aslan,A., Babucçu, B. “Kliniğimizdeki Maksillofasiyal Cerrahi Uygulamaları”. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Mediforum) 1, 103-106 (2003).

C15. Hoşnuter, M., Kargı, E., Babuccu, O. , ve Yenidünya, S. “A Case of Lipoma of the Deep Lobe of the Parotid Gland.” Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 10, 167-170 (2003).

C16. Babuccu, O., Kargı, E., Hoşnuter, M., Babuccu, B., ve Gün Doğan B. “Atypical Presentation of Kaposi’s Sarcoma in the External Ear.” Kulak Burun Boğaz İhtis Derg, 11, 17-20 (2003).

C17. Babucçu,B., Tekerekoğlu, B., Işıkdemir, A., Hoşnuter, M., Kargı, E., Babucçu, O. “ Plastik Cerrahide Dekstran 40 (Rheomacrodex) Kullanımı ile İlgili Deneyimlerimiz: SSınırlar ve Uyarılar. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Mediforum) 2, 7-10 (2004).

C18. Dursun, A., Kargı, E., Hoşnuter, M., Yakıcıer, M.C., Babucçu, O., ve İmirzalioglu, N. “Sporadik Malign Melanoma: Genetik Testler Medikal Tedaviyi Mümkün Kılabilir mi?” Türk Plastik- Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 12, 124-126 (2004).

C19. Babucçu, O., Hoşnuter, M., Kargı, E., Babucçu, B., Gün Doğan, B., ve Aykanat G. “Dev Bazal Hücreli Karsinoma.” Türk-Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 12, 149-150 (2004).

C20. Kargı, E., Hoşnuter, M., Babucçu, O., Işıkdemir, A. ve Payaslı, C. “Tek Taraflı Genişletilmiş V-Y İlerletme Flebinin Bası Yaralarında Kullanımı”. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 12, 144-145 (2004).

C21. Kargı, E., Babucçu, O., Hoşnuter, M., Tekerekoğlu, B.,ve Ayoğlu, F. “Plastik Cerrahi Operasyonları Esnasında Eldiven Delinme Sorunu” Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi 10, 292-295 (2004).

C22. Babucçu, O., Hoşnuter, M., Kargı, E., Babucçu B.,Işıkdemir, A., Payaslı, C., ve Tekerekoğlu, B. “Zonguldak İli Merkezinde 2785 İlköğretim Çağı Öğrencisinin Konjenital Anamoli Taraması.” Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi, 10, 424-427 (2004).

C23. Hoşnuter, M., Babucçu, O., Kargı, E., Işıkdemir, A., ve Babucçu B. “Nazal Bölgede Görünüşte Masum Fakat Tehlikeli Bir Lezyon: Dermoid Kist. Bir Vaka Nedeniyle Literatür Taraması” Türk Plastik- Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 13, 68-69 (2005).

C24. Kargı, E., Babucçu, O., Kalaycı, M., Hoşnuter, M., Babucçu B., ve Yenidünya, S. “Median sinirin dev nöroması.” Türk Plastik- Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 13, 75-76 (2005).

C25. Hoşnuter M, Özdemir H, Kargı E, Babucçu, O. , Koca R, Altınyazar C. “Tırnak Altı Yerleşimli Glomus Tümörlerinin Tanısında Alternatif Bir Yaklaşım: Power Doppler Ultrasound.” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 13, 66-67 (2005).

C26. Kargı,E., Babuccu, O., Hosnuter, M., Payaslı, C., ve Ayoğlu, F. “C Vitamini, E Vitamini, ve İbuprofenin Birlikte Kullanılmasının Flep Yaşamına Etkisi:Deneysel Çalışma.” Kulak Burun Boğaz İhtis Derg, 14, 116-20 (2005).

C27. Kargı, E., Babucçu, O., Hoşnuter, M., Babucçu B. “Hemangioma of the Nasal Bone: A Case Report.” Kulak Burun Boğaz İhtis Derg, 14, 32-4 (2005).

C28. Hoşnuter, M., Babucçu, O., Kargı, E., Işıkdemir, A., Tekerekoğlu, B. “Yaşlılarda Sık Görülen Bir Medikal Travma: Extravazasyon Yaralanmaları Sınıflama ve Tedavi Yaklaşımları”. Turkish Journal of Geriatrics 8, 101-106,(2006).

C29. Babucçu, O. “Yağ Greftlerinin Dünü, Bugünü Yarını.” Türkiye Klinikleri 7, 1-4 (2018).

C30. Babuccu, B., Babucçu, O. “Nano Yağ Greftleri” Türkiye Klinikleri 7, 19-22 (2018).

C31. Babucçu, O. “Yara İyileşmesinde Yağ Grefti Uygulaması” Türkiye Klinikleri 7, 45-53 (2018).

Randevu almak için aşağıdaki formu doldurunuz.