Search

Altın Oran Yüz Estetiği

İçerik Listesi

Altın oran yüz estetiği için önemli bir kavramdır. Yüzde altın oran kişinin yüzündeki tüm noktalarının bir uyum ve bütünsellik içinde olduğunu gösterir. Altın orana sahip yüzler daha çekici bir yüz profiline sahiptirler. Bu yüzden özellikle kadınlar yüz estetiği işlemlerine son dönemde altın oran olma arzusu ile sık sık başvurmaktadır.

İdeal yüz orantısı olmayan kişilerde profiloplasti ile altın oran yüz formunu yakalamak mümkündür. Profiloplasti, altın oranı yakalamak için uygulanan medikal estetik işlemler ve cerrahilerdir. Altın oran yüz estetiği için uygulanan profiloplasti hedeflenen ideal yüz profiline ulaşmayı sağlar. Bu süreçteki tüm estetik işlemlerde, yüzdeki bütün yapıların altın oran kriterleri dikkate alınarak birbiri ile uyumlu olması sağlanır. Yüzde altın oran; ideal dudak şekli, estetik burun konumu, dolgun elmacık kemiklerin varlığı, alın ve kaş simetrisi, belirgin çene hattı ve çene ucu formu sağlanma gibi kriterlerin sağlanması ile yakalanabilir.

Altın Oran Nedir? Altın Oran Kaçtır?

Altın oran doğada, insanlarda, hayvanlarda kısacası evrendeki her yerde ve her şeyde var olan bir kavramdır. Peki altın oran nedir? Altın oran kavramının temel olarak ifade ettiği şey; bir bütünün parçaları arasındaki en güzel uyum için gereken en ideal boyutları ifade eden sayısal bir orandır. 

Farklı bir şekilde özetleyecek olursak altın oran bir bütünü oluşturan iki parça olduğunu varsayarsak bu iki parçanın bir bütünsellik içinde bir büyük parçayı oluşturması için ideal ölçülere sahip olması gerekir. Altın oran için belirlenen sayısal değer 1,618’dir. Altın oran örnekleri doğada da mevcuttur. Ayçiçeği, istiridye kabuğu, çam kozalakları gibi oluşumların her biri altın oran özelliğine sahiptir. Mısır Piramitleri’nin de altın oran benzeri bir hesaplama ile yapıldığı bilinmektedir.

Daha önceki yıllarda altın oran; sadece matematik, mimari ya da sanat alanlarında kullanılırken günümüzde artık altın oran, estetik cerrahi uygulamalarında da oldukça sık duyulan bir kavram oldu. Leonardo da Vinci 1492 yılında gerçekleştirdiği eseri Vitrivius Adamı çalışması ile insan vücudundaki altın oran kavramını vurgulamıştır. Yine Mona Lisa tablosundaki oranlar da altın oran kavramına uygundur. Ünlü ressam Picasso da resimlerinde altın oran kavramını dikkate almıştır.

Yüzde Altın Oran Nedir?

Yüzde altın oran olur mu? Evet, yüzümüzde de altın oran mevcuttur. Yapı taşımız olan DNA, vücudumuz, yüzümüz de bir altın orana sahiptir. Vücutta kolun dirseğe olan uzunluğu, bacak-diz ya da diz-ayak bileği arasındaki uzunluk gibi ölçülerde altın oran görülmektedir. İnsan yüzü de altın oran ile ölçümlenebilen bir alandır.

Yüzü oluşturan belli yapılar vardır ve bu yapıların birbirleri ile uyumlu görünebilmeleri; yani bütünsellik içinde var olabilmeleri için ideal açılara sahip olmalıdır. Kısacası altın oran kriterlerine göre yüzdeki yapıların birbirlerine olan mesafeleri ve boyutları ideal ölçülerde olmalıdır. Yüzdeki bu ideal ölçüler yüzde altın oran kavramını ifade eder. Yüzde altın oran olması kişinin yüz orantısı olduğunu gösterir. İdeal yüz orantısı; yani altın oran artık yüzdeki güzelliği belirleyen bir kriter konumundadır. Yüz güzelliğinde oran ve uyumun olması; yani yüzde altın oran olması bu kişilerin daha çekici daha güzel olarak algılanmasına katkı sağlamaktadır. Yüzde altın oran olması kişinin yüzündeki tüm noktalarının bir bütünsellik içinde olduğunu gösterir. Tüm noktalar ideal boyutta ve birbirine ideal uzaklıktadır.

Yüzde altın oran analizi yapılırken yüzdeki yapıların açı ölçümleri dikkate alınır. Altın oran güzellik kavramı ile de bağdaştırılmaktadır. Çünkü baktığımızda gözümüze güzel gelen, güzel dediğimiz canlı cansız birçok şeyde aslında gözümüzle ölçümleyemediğimiz bir altın oran ya da altın orana çok yakın bir estetik oran vardır. Altın oran için güzelliğin evrensel ölçüsü de diyebiliriz. Çünkü altın oran, dünyada bilim insanları ya da sanatkar kişiler tarafından kabul edilmiş ideal yüz profili için geçerlidir.

Altın Oran Yüz Estetiği

Yüzde Altın Oran Hesaplama Nasıl Yapılır?

Altın oran estetik alanında da artık sıkça kullanılan bir ölçüdür. Yüz altın oran hesaplama yapılırken yüz bölgesinde birçok farklı noktada ölçümler yapılır. Altın oran ölçümü metal yapıdaki bir pergel ile sağlanır. Bu pergele altın oran cetveli de denilmektedir. Yüzdeki belirli noktalar arasında pergel hareket ettirilir ve yapıların birbirine olan uzaklıkları ölçümlenir. Günümüz teknolojik gelişmeleri sayesinde, altın oran ölçümü 3 boyutlu simülasyon çalışmaları ile yapılabilmekte, gerekli değişiklikler bu tasarım üzerinde görülebilmektedir.

Altın oran hesaplama sırasında öncelikle alın ile burun, burun ile üst dudak, alt dudak ile çene, burun ile çene, çene ile boyun arasındaki açılar ölçümlenir. Yüzün profil fasiyal yüz açısı da belirlenir. Yine yüz altın oran hesaplama sağlanırken yüze profilden bakıldığında kulağın tragus denilen çıkıntısından burun köküne, burun ucuna, üst dudağa ve çene ortasına çizilen çizgilerle oluşan burun açısı, orta yüz açısı ve çene açısı da ölçümlenir.

Altın oran yüz estetiği hakkında bilgi almak ve randevu için formu doldurun.​

Yüzüm Altın Oran Mı? Altın Oran Herkeste Var Mı?

Bu yazıyı okumaya başladığınızda çoğunlukla aklınıza ilk gelen soru yüzüm altın oran mı olacak. Evet, altın oran yüzde bulunur; ama altın oran her yüzde kısacası herkeste bulunmaz. Çünkü her kişinin ayrı yüz yapısı ve dolayısıyla ayrı oranları vardır. Yüz orantısı değerlendirmesinde; bazı kişiler altın oran, bazı kişiler altın orana yakın, bazı kişiler ise altın orana çok uzak olabilir.

Dünyaca ünlü Jessica Alba, Charlize Theron, Adriana Lima, Liz Hurley gibi ünlü isimlerde altın oran mevcuttur. Altın oran sadece kadınlarda da bulunmaz. Erkeklerde de altın oran ölçümü çekicilik kavramı açısından önemli bir kriterdir. Örneğin; George Clooney erkek ünlüler arasında altın oran hesaplamasına en yakın yüz profiline sahiptir.

“Benim yüzüm neden altın oran değil” diye üzülmeyin. Çünkü yüz estetiği uygulamaları ile altın oran olmak ya da altın oranı yakalamak mümkündür. Altın oranlı yüzler, çoğunlukla herkes tarafından estetik, güzel, çekici olarak kabul edilir. Ancak altın oranlı yüzler de zamanla yüzündeki altın oranı kaybedebilir. Yaşlanma, stres, yanlış beslenme, hareketsizlik gibi tüm faktörler ideal yüz formunu bozabilecek faktörlerdir. Bu durumda da altın oran yüz estetiği işlemleri ile; yani profiloplasti ile altın oran ideal yüz orantısını yakalama şansı vardır.

Randevu Talep Edin

"*" gerekli alanları gösterir

✓ Valid number ✕ Invalid number
Randevu almak istediğiniz doktorlarımızı seçiniz:
Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.

Altın Oran Yüz Estetiği\Profiloplasti Nedir?

Altın oran olmayan yüz hatlarına ihtiyacı olan estetik uygulama ya da uygulamaların yapılması ile altın oranlı yüzler oluşturulmasını sağlayan işlemler bütününe altın oran yüz estetiği denir. Altın oran yüz estetiği işlemler bütününe kısaca profiloplasti de denilmektedir. Profiloplasti, yüzü bir bütün olarak değerlendirir. Estetik işlemler yapılırken altın oran çerçevesinde; alın, kaş, burun, yanak, çene, dudak, boyun, kulak gibi yapıların hem ideal formunu alması hem de birbiri ile uyumunu gözetir.

Bazı kişiler altın oran ölçümüne çok yakınken bazı kişiler ise altın oran ölçümünden çok uzaktadır. Altın oran yüz estetiği ile amaç, kişinin yüz yapısı fiziksel olarak imkan tanıdığı sürece estetik işlemlerle yüzü ideal formda yeniden şekillendirmektir. Bunu yaparken de yüzdeki doğallığı kaybetmemektir. Yüzde altın oran yakalanması için yüze medikal estetik işlemler ya da cerrahiler bir arada uygulanabilir. Bu süreçte yüz estetiği; yani profiloplasti planlaması kişiye özel olarak, tüm yüz yapısı değerlendirilerek yapılır.

Altın Oran Yüz Estetiği\Profiloplasti Sürecinde Hangi İşlemler Yapılır?

Altın oran olmayan bir yüz için ya da yaş alma, kilo kaybı gibi nedenlerle yüzde altın oranın kaybolması durumunda yüz estetiği işlemleri ile altın oran yakalanabilir. Altın oran yüz estetiği sürecinde yüzde bulunan tüm noktalar; yani burun, alın, kaş, dudak, kulak, çene gibi tüm yapılar için gerekli görülen medikal estetik ve cerrahi işlemler yapılır. Profiloplasti sürecinde yüzdeki tek bir bölgenin düzeltilmesi hedeflenmez; diğer bölgelerle uyumu altın orana göre planlanır ve bu çerçevede çözümler sunulur.

Altın oran yüz estetiği sonrası yüzdeki tüm yapıların altın oran ölçümlemesine uygun olması gerekir. Altın oran yüz estetiği işlemlerinin bir uyum ve oran gözetilerek yapılmalıdır. Örneğin; dudak şekillendirme sağlanırken, burun gibi yüzde öne çıkan diğer yapılarla uyumu göz ardı edilmemelidir.

Altın Oran Yüz Estetiği

Burun İçin Altın Oran Yüz Estetiği

Yüz güzelliği için önemli bir organ olan burun, altın oran kuralları çerçevesinde öncelikle alın ve çene ile uyumlu olmalıdır. Yüzde altın oran için alın, burun, çene arasındaki uyumunun birbirine yaklaşık olarak üçte bir oranında mesafede olması gerekir. Yine burnun kulak ile paralel seviyede olması ve yaklaşık uzunluklarının birbirine yakın olması gerekir. Altın oran için burun eni de ölçümlenir. Burun eni, iki burun kanadı arasındaki mesafeden fazla olmamalıdır. Tüm bu ölçümlerin altın oran kriterlerine uymaması durumunda altın oran yüz estetiği için Burun Estetiği yapılabilir. Burun estetiği sürecinde kişinin durumuna göre burun küçültme, burun ucu kaldırma, burun kemeri şekillendirme gibi işlemler yapılabilir.

Dudak İçin Altın Oran Estetiği

Yüz bölgesinde burun kadar dikkat çeken diğer bir yapı da dudaktır. İdeal yüz orantısı kriterlerine göre alt dudak, üst dudağa göre daha kalın olmalıdır ve üst dudak, alt dudağa göre 1-2 milimetre kadar önde olmalıdır. Bu kriterleri karşılamayan; yani altın oran ölçümlemesine uymayan dudaklara Dudak Dolgusu ile şekillendirme sağlanıp altın oran yakalanabilir. Bu süreçte de yine kişinin dudak yapısına göre bir şekillendirme sağlanır.

Alın Ve Çene İçin Altın Oran Yüz Estetiği

Altın oran ölçümlemesi yapılan yüzdeki diğer alanlar, alın ve çene bölgeleridir. Altın oran kriterlerine uymayan alın bölgesi için kişinin durumuna göre Endoskopik Alın Germe, yağ enjeksiyonu gibi yüz estetiği işlemleri ile alın şekillendirme sağlanabilir. Eğer kişinin çene bölgesinden kaynaklı bir yüz orantısı kaybı varsa da altın oranı yakalamak için Çene Dolgusu yapılabilir. Kimi zaman da sadece çene ucu dolgusu altın oranı sağlamak için de yeterli olabilmektedir.

Kaş Ve Kulak İçin Altın Oran Yüz Estetiği

Altın oran değerlendirmesi sonrası kaş, kulak bölgelerinde yüz orantısı bulunmazsa medikal estetik işlemler ve cerrahilerle ideal yüz profili yakalanabilir. Örneğin; kaşlar düşükse altın oranı yakalamak için Endoskopik Kaş Kaldırma ya da botoks gibi işlemler yapılabilir. Kişinin kulağında kepçe kulak denilen estetik sorun varsa cerrahi bir operasyonla kulak yapısı altın oran standartlarına uygun bir görüntüye getirilebilir.

Altın Oran Yüz Estetiği Hakkında Sık Sorulan Sorular

Bu yazıyı okumaya başladığınızda çoğunlukla aklınıza ilk gelen soru yüzüm altın oran mı olacak. Evet, altın oran yüzde bulunur; ama altın oran her yüzde kısacası herkeste bulunmaz. Çünkü her kişinin ayrı yüz yapısı ve dolayısıyla ayrı oranları vardır. Yüz orantısı değerlendirmesinde; bazı kişiler altın oran, bazı kişiler altın orana yakın, bazı kişiler ise altın orana çok uzak olabilir.

Dünyaca ünlü Jessica Alba, Charlize Theron, Adriana Lima, Liz Hurley gibi ünlü isimlerde altın oran mevcuttur. Altın oran sadece kadınlarda da bulunmaz. Erkeklerde de altın oran ölçümü çekicilik kavramı açısından önemli bir kriterdir. Örneğin; George Clooney erkek ünlüler arasında altın oran hesaplamasına en yakın yüz profiline sahiptir.

“Benim yüzüm neden altın oran değil” diye üzülmeyin. Çünkü yüz estetiği uygulamaları ile altın oran olmak ya da altın oranı yakalamak mümkündür. Altın oranlı yüzler, çoğunlukla herkes tarafından estetik, güzel, çekici olarak kabul edilir. Ancak altın oranlı yüzler de zamanla yüzündeki altın oranı kaybedebilir. Yaşlanma, stres, yanlış beslenme, hareketsizlik gibi tüm faktörler ideal yüz formunu bozabilecek faktörlerdir. Bu durumda da altın oran yüz estetiği işlemleriyle; yani profiloplasti ile altın oran ideal yüz orantısını yakalama şansı vardır.

Altın oran yüz estetiği, güzellik algısında bir kriter olarak kabul gören altın oranın yakalanması için yüz bölgesine yapılacak tüm estetik operasyonları kapsar. Profiloplasti; yani altın oran yüz estetiği sürecinde amaç, kişinin yüzünü bir bütün olarak kabul edip, yüz bütünlüğünü bozmadan operasyonları gerçekleştirmektir. Bu amaçla altın oran yüz estetiğini yakalamak için en sık yapılan operasyonlar; burun estetiği, kaş kaldırma, Göz kapağı estetiği, alın germe ya da dudak dolgusu gibi dolgu işlemleri olmaktadır.

Altın oran yüz estetiği için planlanan burun estetiği ya da göz kapağı estetiği gibi cerrahi işlemlerin sonuçları kalıcıdır. Bu süreç çerçevesinde uygulanan dolgu, botoks gibi medikal estetik işlemlerin bir süre sonra tekrarlanması gerekir.

Her birey ayrı bir yüz yapısına sahiptir. Kısacası her kişinin yüz oranları farklıdır. Bu çerçevede altın oranı yakalamak için planlanacak cerrahi ve medikal estetik işlemler de farklılık gösterir. Bu süreçte kişiye özel bir planlama ile yüz estetiği operasyonları belirlenir ve bu plan dahilinde altın oran yüz estetiği fiyatı belirlenir.

Bize ulaşarak burun dolgusu fiyatları konusunda bilgi alabilirsiniz.

Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Benzer Uygulamalarımız

icon-angle icon-bars icon-times