fbpx
(0212) 234 34 91
0541 586 29 79
info@babuccu.com

TÜM VÜCUT GERME AMELİYATLARI İLE SARKAN DERİLERDEN KURTULMAK MÜMKÜNBariatrik cerrahi sonrası verilen hızla verilen kilolar derilerde sarkmalara neden olur.

Bu durumda kişinin sosyal yaşamını olumsuz etkilemektedir.

Verilen kilolar sabitlendikten 6 ay sonra vücut şekillendirme ameliyatları yapılabileceğini belirten Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Babucçu, post-bariatrik ameliyatlarını anlattı: 

Bu ameliyatlar arasında en sık yapılanları kol ve bacak germe, karın germe ve meme büyütme/dikleştirmedir. Bu ameliyatları şöyle sıralayabiliriz:

1. YÜZ VE BOYUN GERME:

Post bariatrik hastalar tarafından en az talep edilen ameliyatlardan birisidir. Deformite vücutta daha fazla olduğundan ilk tercih vücuda yönelik ameliyatlar olmaktadır. Özellikle boyun bölgesindeki sarkmalar germe ameliyatıyla başarılı bir şekilde düzeltilmektedir.

2. KOL GERME:

Büyük miktarlarda kilo verme sonrası, dirsek üstünden başlayarak koltuk altına uzanan, oradan da aşağıya doğru gövdemizin yan tarafında uzanan deri fazlası “yarasa” deformitesine neden olur. Ameliyatta bu deri çıkarılır ve iz dirsekten koltuk altına doğru, kolun iç tarafındaki oluğa oturtulur. Bu sayede izin en az görünmesi sağlanır. Yaklaşık iki saat süren bu ameliyat sonrasında 3 hafta kadar kol korsesi kullanılır. Eğer deri fazlalığı koltuk altından aşağıya doğru uzanıyorsa bu bölge de çıkarılır.

3. MEME DİKLEŞTİRME VE BÜYÜTME:

Kilo kaybından en fazla etkilenen bölgelerden birisi memelerdir çünkü onları vücuda bağlayan bir yapı neredeyse yok gibidir. Kilo alma ile iyice büyümüş memeler yerçekimi etkisiyle iyice sarkar, deriyi başka bölgelere göre çok daha fazla esnetir. Kilonun verilmesi sonrasında bu sarkıklık aşırı hale gelir. Tek sorun memenin hacim kaybı ve sarkması değildir. Gövdeyi saran deri her yerde sarktığından meme bir bütün halinde aşağıya doğru kayar. Yani siz memeyi dikleştirseniz dahi, olması gereken yerin 5-10 cm altında yerleşmiş olur. Post-bariatrik meme şekillendirmede ilk adım memeyi dikleştirme, ikinci adım hacim verme, üçüncü adım ise memeyi göğüs kafesinde olması gereken yere getirmektir. Elbette hepsi aynı ameliyatta yapılmalı.

Meme dikleştirmeden anladığımız, meme ucunu meme altı kıvrımının üstünde bir bölgeye çıkarmak ve fazla derileri almaktır. Büyütme silikon protez veya hastanın kendi dokusuyla yapılır. Günümüzde en sık protezle büyütme tekniği kullanılır. Burada çok büyük protez kullanılmamasını tavsiye ederim çünkü deri artık taşıma ve esneme kapasitesini kaybetmiştir. En son aşama ise aşağı doğru kaymış meme yerleşimi ve kıvrımını doğru yere sabitlemektir.

Ameliyat ortalama üç saat sürer ve tüm şekillendirme ameliyatları gibi belirli bir süre korse takılması gerekir. Bu ameliyat hakkında bilinmesi gereken şeylerin başında kalacak iz gelir. Sıklıkla “ters T” ya da çapa tarzı diyebileceğimiz bir iz kalır.

4. KARIN GERME:

Post-bariatrik cerrahinin olmazsa olmazıdır. Kilo demek karın bölgesinde yağlanma demektir. Çoğu defa bu bir lastik gibi tüm vücudumuzu çevreler. Kilo verme ile bu bölgedeki deri o kadar sarkar ki neredeyse bir önlük haline gelir. Diğer karın germe ihtiyacı duyan hastaların (örneğin hamilelik sonrası karın sarkması) aksine post bariatrik hastalarda derideki fazlalık sadece dikey eksende değil aynı zamanda yatay eksendedir. Bu nedenle çoğu kez klasik karın germe yetmez, karın daraltma da gerekir. Yapılacak ameliyat fazla derinin alınmasının çok ötesindedir. Klasik germede bir kasıktan diğer kasığa kadar uzanan bir iz kalırken, germe ve daraltma ameliyatında ek olarak göbek deliğinden aşağıya inen bir iz kalır. Bu hastalarda karın duvarı da aşırı derece gevşediğinden karın duvarı sıkılaştırma da yapılır, bu nedenle post-bariatrik ameliyatlar arasında en ağır olanıdır. Ortalama üç saat sürer, ancak toparlanması yani hastanın rahat dolaşıyor olması bir haftayı alabilir. Bu ameliyattan sonra da korse kullanılması gerekir.

5. POPO KALDIRMA:

Popo tıpkı karın bölgesi gibi en fazla yağlanmanın olduğu bölgelerden birisidir. Doğal olarak kilolar gittiğinde orantılı olarak sarkma da çok olur. Bu ameliyatta poponun üst kısmındaki deri alınır ve tıpkı pantolonumuzu yukarı çeker gibi popo yukarıya doğru çekilir ve dikilir. Tek başına sarkmanın ortadan kaldırılması yetmez, popo implantı ya da yağ enjeksiyonu gerekir. Bu ameliyatın sonunda poponun hemen üst sınırında martı kanadı benzeri bir iz kalır.

6. 360 DERECE VÜCUT GERME:

Yukarıda anlatılan karın germe ve popo kaldırma ameliyatlarının aynı anda yapılmasıdır. Eğer vücutta genel bir sarkma varsa karın germe ve popo kaldırma ameliyatları daima birlikte yapılır ve 360 derece vücut germe/kaldırma olarak isimlendirilir. Ameliyata ilk önce sırttan başlanılır, daha sonra hasta sırt üstü çevrilir ve karın germe yapılır. İyileşme süresi normal bir karın germeyle  aynıdır, sonuçlar  tatmin edicidir.

7. SIRT GERME:

Çok popüler bir ameliyat olmasa da kilo verme sonrası oluşan katların tek çaresidir. Obezitede karın kadar olmasa da sırt bölgesini de etkiler. Kilo kaybını takiben sırt bölgesinde oluşan katlar oldukça rahatsız edici büyüklüğe erişebilir. Bu durumda oluşan iz sutyenin altında kalacak şekilde ameliyat planlanır ve fazla deriler çıkartılır. Sırtta yanlamasına boydan boya uzanan bir iz ilk başta çok iyi bir seçenek gibi gelmese de sonuç yüz güldürücüdür.

8. BACAK GERME:

Post-bariatrik vücut şekillendirme ameliyatları arasında, ameliyat sonrası en fazla dikiş yeri sorunu görülen ameliyattır. Bacak içindeki sarkmış doku çıkarılır ve izi kasıkların içine gelecek şekilde dikilir. Eğer deri fazlalığı çok fazla ise bacağın iç tarafında, kasıktan dize kadar inen bir iz kalabilir.

TÜM BU AMELİYATLAR AYNI ANDA OLABİLİR Mİ?

Post-bariatrik cerrahi düşünen hastaların en merak ettiği sorulardan biri de tüm bu ameliyatların aynı anda olup olmayacağı. Bu sorunun cevabı; ‘Elbette hayır’… Bu, kişinin sağlığınızı tehlikeye sokar. Bu ameliyatlar aşamalı olarak 3 ila 6 ay arayla yapılır. Her aşamada 2-3 ameliyat, ameliyat süresi 6-8 saati geçmeyecek şekilde yapılır. Hangi ameliyatın hangi aşamada yapılacağı hakkında bir kural yoktur. Prof. Dr. Orhan Babucçu; “Benim tercihim ilk ameliyatta meme dikleştirme/büyütme ve karın germe, ikinci ameliyatta kol ve bacak germe, gerekirse üçüncü ameliyatta sırt germe yapmaktır. Eğer 360 derece vücut germe gerekiyorsa bu ameliyatın tek başına yapılması daha mantıklı olabilir, zira aslında bu iki ameliyatın birleşimidir. Ameliyatların sırasını elbette sizin öncelikleriniz belirleyecektir. Kollarınızdaki sarkmalar çok rahatsız ediyorsa ilk olarak kol germeyi yapmada bir sakınca yoktur” diye konuştu.

POST-BARİATRİK VÜCUT ŞEKİLLENDİRME AMELİYATININ RİSKLERİ NELERDİR?

Her ameliyat gibi vücut şekillendirme ameliyatları da belirli bir risk taşır. Bu riskler genel ve ameliyata özgü olmak üzere ikiye ayrılır. Elbette üçüncü olarak hastanın kendisine ait riskler vardır. Kilo verme ameliyatı geçiren hastalarda, aynı ameliyatı olan diğer estetik hastalara göre komplikasyon dediğimiz problemler daha sık görülür. Bunun nedeni vücudun kilolu olduğu dönemlerde ve sonrasında kilo verme sürecinde yıpranmış ve zayıf düşmüş olmasıdır. Bu nedenle ameliyat öncesi tüm faktörler dikkatle gözden geçirilmelidir.

Bunlar;

• Genel riskler arasında en korkulanı derin ven trombozu ve akabinde akciğere pıhtı atılmasıdır. Ameliyat süresinin uzaması, bacaklarda varisler, sigara kullanımı, kadınlarda doğum kontrol hapı kullanımı, yüksek kilo gibi etmenler bu riski yükseltir. Dikkat ederseniz kilo verme sonrası vücut şekillendirme ameliyatı olacak pek çok kişi yukarıdaki özellikleri taşımaktadır. Bu risk karın germe ameliyatında en yüksek duruma gelir. Unutmayın ki, “risk” demek mutlaka olacak şey demek değildir, sadece olma ihtimali daha yüksektir ve uygun önlemlerin alınmasını gerektirir. Bu riske karşı da gerekli önlemleri almak mümkündür.

• Hematom denilen yara yerinde kan birikmesi istenmeyen bir durumdur ve bazen tehlikeli hale gelebilir. Bunu engellemek için titiz bir cerrahi ve dren dediğimiz biriken kanı dışarıya alan sistemler kullanılır. Tüm önlemlere rağmen gerçekleşirse az miktarda ise kendi kendine emilmesi beklenilir, miktar fazla ise küçük bir cerrahi müdahale ile boşaltılır.

• Enfeksiyon da tüm cerrahilerde ortak korkulan bir olgudur ve ne yazık ki ne yapılırsa yapılsın oluşma ihtimali sıfıra indirilememektedir, çünkü yara yerinde enfeksiyona neden olan mikroplar sıklıkla hastanın kendi florasından gelmektedir. Bunu önlemek için enfeksiyon riski büyük olan ameliyatlarda ameliyat sırasında ve gerekirse sonrasında antibiyotik verilir. Her şeye rağmen enfeksiyon görülürse uygun şekilde tedavi edilir.

• Dikişlerin erken açılması pek çok nedenden ötürü olabilir. Bunlar yukarıda saydığımız enfeksiyon ve hematom olabileceği gibi, bu gurup hastalarda sık görülen yara iyileşmesinde bozulmalar sonucu da olabilir. Sigara içimi en sık görülen nedendir.

• Tüm vücut şekillendirme ameliyatlarına özgü bir risk ise istenilen sonuca ulaşılamamasıdır. Bunun pek çok nedeni vardır ama tek bir çözümü vardır. O da hasta ile cerrah sağlıklı iletişimidir. Cerrah hastaya ne yapabileceğini ve ne yapamayacağını nedenleri ile anlatır. Mantıklı beklentilerle girilen ameliyatlar sonucu hayal kırıklıkları az olur.

Yayımlandığı Tarih: 21 Eylül 2020

ÜCRETSİZ Randevu ve Bilgi Formu

Size özel fırsatları kaçırmayın!

    Whatsapp