fbpx
(0212) 234 34 91
0541 586 29 79
info@babuccu.com

Memenin Yeniden Yapımı


Meme kadınlık algısı açısından en önde gelen organlar arasındadır. Bu organın kaybı kadınlar arasında ciddi sosyal ve kişisel problemler yaratabilmektedir. Kimi kadınların meme kanserinin tek tedavisi memenin alınması olsa dahi bunu kabul etmediği gözlenmiştir. Oysa ki, meme kanseri toplumda çok sık görülmektedir. Yaşayan her sekiz kadından birinde meme kanseri oluşacağı öngörülmekte olup, bu risk diğer tür kanserler ile kıyaslandığında çok yüksek olarak kabul edilebilir. Her ne kadar kemoterapi ya da radyoterapi gibi tedavi yöntemli kullanılıyor olsa da, meme kanseri olan hastaların çoğunda memenin bir kısmının ya da tamamının alınıyor olması gerekmektedir. Kanserden kurtulup sağlığına kavuşmak ile bir ya da iki memesini kaybetme seçimi arasında kalan çoğu hasta için bu durum belirgin bir stres kaynağı olabilmektedir.

Meme kanseri hastalarında memenin alınması sonrasında çok çeşitli yöntemler ile yeniden meme yapılabilmektedir. Memenin yeniden oluşturulabilmesi için seçilecek teknik kanserin evresi, memenin onkolojik cerrahlar tarafından çıkartılması için planlanan teknik, geriye kalan meme dokusu, hasta isteği ve cerrahın tecrübesi gibi çeşitli faktörlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Temel olarak memenin yeniden yapımı için iki önemli karar verilmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki ameliyatın zamanlaması, diğeri ise protez ya da kişinin kendi dokusunun kullanımı kararıdır.

Bazı erken evre kanserlerde, memenin alınması ile yeni meme yapılması eş zamanlı olarak yapılabilmektedir. Yani hasta meme kanseri ameliyatından uyandığında yeni memesi ile birlikte uyanmakta ve memesiz bir süre geçirmemektedir. Ancak meme kanserinin tam olarak çıkartılmasından emin olunamazsa ya da tedavisinin farklı yöntemler ile devam edebilmesi riski olan hastalarda bu yöntem tercih edilmez ve hastanın tam olarak iyileştiğinden emin olunduğunda yeniden meme oluşturma ameliyatı yapılır.

Eğer kanser ameliyatı sonrasında hastada geriye bir miktar meme dokusu kalıyorsa meme protezi ile yeni bir meme oluşturulması mümkün olabilmektedir. Ancak geri kalan meme dokusu yeterli değilse şişirilebilir bir protez ile birkaç hafta içinde meme derisi elastikliğinden yararlanılarak yeni bir meme oluşturulmakta ve sonrasında bu şişirilebilir protez ikinci bir ameliyat ile kalıcı protez ile değiştirilmektedir. Bazı şişirilebilir protezler ise istenildiği hacme ulaştığında kalıcı bir protez gibi yerinde bırakılabilmektedir.

Memenin yeniden oluşturulmasında diğer bir yöntem ise hastanın kendi dokularının kullanılmasıdır. Vücudumuzda bazı alanlardaki dokuların göğüs bölgesine taşınması ile hastaya yeni bir meme yapılabilmektedir. Bunun için seçilen alanlar sıklıkla karın alt duvarı veya sırtın üst yan bölgeleridir. Ancak karın dokusu yeterli olmayan ya da sırt bölgesinin uygun olmadığı hastalarda kalçalardan alınan dokular ile de meme yeniden oluşturulabilmektedir. Son gelişen yöntemlerle uyluk arka ya da iç yüzünden alınan dokular ile de memenin yeniden oluşturulması mümkün hale gelmiştir.

ÜCRETSİZ Randevu ve Bilgi Formu

Size özel fırsatları kaçırmayın!

    Whatsapp